Viltforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jakt og fangst

Kommunen er lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort, rådyr og bever.

Kommunen fastsetter minsteareal, godkjenner vald og bestandsplanområde for elg og hjort og vedtar kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Jakt på sjøfugl

Alle norske statsborgere med gyldig jegerseertifikat har rett til å jakte på sjøen. Jakten må utføres med båt uten motor. Bruk av motor i forbindelse med jakt er kun tiltatt 2 kilometer fra fastland, øyer, holmer og skjær. Den frie jakten på hav og fjord gjelder fra 10. septembger jfr. § 32 i viltloven.

Informasjon om sjøfugljakt i Vest-Agder

Jakttider

De artene det er åpnet opp for jakt på, har fastsatt egne jakttider gjennom sentral forskrift.

Skadet vil/fallvilt

Dersom du kommer over skadet vilt skal du kontakte politiet som videreformidler kontakt til personell som håndterer viltskaden. Politiets vakttelefon er 02800.

Kommunen har en egen fallviltgruppe med godkjente ettersøksekvipasjer som effektuerer meldinger om skadet vilt og registrer hendelser i fallviltregisteret.

Båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

En oversikt over reglene som gjelder båndtvang for hunder finnes i lov om hundehold (hundeloven) kapittel 2. Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunder, politihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).

I tillegg har Søgne kommune vedtatt forskrift om utvidet båndtvang for visse områder.

Vil du ta jegerprøven?

Søgne jeger – og fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs hvert år. Jegereksamen avlegges etter hvert kurs.

Info om neste kurs.


Publisert: 22.01.2016 10:54
Sist endret: 22.01.2016 10:54