Sammenslåing av eiendommer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Sammenslåing av eiendommer

Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan kreves sammenslått til en eiendom. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.

Slik søker du om sammenslåing av eiendommer

Fyll ut og skriv under på skjemaet: "Krav om sammenslåing".

NB: skjemaet skrives under av hjemmelshaver(ne) og må leveres kommune med orignal underskrift får å få sammenslåingen tinglyst. Skjemaet kan ikke sendes inn elektronisk.

Vedlegg

  • Situasjonskart over de eiendommene saken gjelder.
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
  • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåingen. 

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Søknadsskjema

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Pris

Gebyrregulativ

Klagemuligheter og tvisteløsninger

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten


Publisert: 14.12.2015 13:37
Sist endret: 14.12.2015 13:38