Klarlegging av eksisterende grenser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos oss. Vi vil da bruke grensepunktenes koordinater til utstikking og merke punktene. Merkingen er normalt aluminiumsbolter i fjell eller jord. Bolting inngår i gebyret.

Vi kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet blir merket, nøyaktig innmålt og ført i matrikkelkartet. I slike saker er vi avhengig av at det oppnås enighet mellom partene, vi har ikke myndighet til å avgjøre tvister.

Slik får du klarlagt eksisterende  grense

  1. Send søknadsskjema til kommunen
  2. Legg ved kart som viser hvilke grense som ønsker klarlagt.

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Slik søker du om grensepåvisning

  1. Send søknadsskjema til kommunen
  2. Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt

Grensepåvisning utføres normalt innen 4 uker

Søknadsskjema

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Pris

Gebyrregulativ

Klagemuligheter og tvisteløsninger

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten


Publisert: 14.12.2015 12:11
Sist endret: 14.12.2015 12:12