Deling av eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan søke om deling?

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Det er egne regler om hvem som kan undertegne en søknad om deling av eiendom. Som hovedregel er det hjemmelshaveren som undertegner søknaden, det vil si den som står med hjemmelen i grunnboka hos Tinglysingen (Kartverket). Dersom det er flere hjemmelshavere må alle skrive under.

Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Når et firma er hjemmelshaver må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt i følge firmaattesten. Legg ved kopi av attesten.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring eller dispensasjon.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

  1. Bestill naboliste fra kommunen.
  2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
  3. Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg: 

  • Kart som viser ønsket grense.
  • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

Søknadsskjema

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Pris

Gebyrregulativ

Klagemuligheter og tvisteløsninger

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten


Publisert: 14.12.2015 12:50
Sist endret: 14.12.2015 12:51