Tilbygg - påbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilbygg med ansvarsrett

Endring av eksisterende bygning som f. eks. tilbygg over 50 m² og påbygg (f.eks. oppføring av arker, ny 2. etasje) er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3.

Slik søker du

Tilbygg uten ansvarsrett

Tilbygg som ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruksareal er tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver jf plan- og bygningslovens § 20-4.

Dersom tilbygget er større enn 50 m2 eller at tilbygget skal benyttes til selvstendig boenhet, må det forestås av en ansvarlig søker.

Slik søker du


Publisert: 21.12.2015 11:27
Sist endret: 21.12.2015 11:30