Parkeringsplass

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Unntatt fra søknad

Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep.

Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

Det er et vilkår at intern vei og biloppstillingsplasser skal tjene tomtens bruk. Utover dette er det ikke knyttet betingelser til formål med tiltaket.

Med intern vei menes adkomstvei eller vei mellom forskjellige byggverk på tomten for tomtens bruk. Det forutsettes at tiltaket ikke strider mot gjeldende planer for området.

For landbrukseiendommer vil anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen også være unntatt.

Avstand til nabogrense må være minst 1 meter.

Søknadspliktig

Andre veier og parkeringsplasser er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-1. Søknaden må gjøres gjennom et ansvarlig firma.

 

Slik søker du


Publisert: 21.12.2015 10:19
Sist endret: 21.12.2015 10:21