Garasje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Du kan søke selv om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m2. Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.

Målbart areal på loft beregnes for den delen av loftet som har høyde over gulv på 1,9 meter eller mer i minst 0,6 meter bredde og 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter, uten å ta hensyn til knevegger og hanebjelke.

Vi gjør oppmerksom på at mindre garasjer kan være unntatt søknadsplikt. Dette kan du finne ut ved å bruke veiviseren for om du må søke.

Plassering på tomten

Frittstående garasje/carport/bod under 50 m2, kan normalt tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense.

Bygg større enn 50 m2 kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Dersom garasje/carport/bod bygges sammen med boligen på eiendommen, som tilbygg, kan tiltaket ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven, eller regulert byggegrense for eiendommen. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser hvor garasjer plassert parallelt med veien skal ha en avstand på 2 meter til eiendomsgrense mot veien. Om garasjen plasseres vinkelrett (med porten mot veien) kreves det en avstand på 5 meter fra porten til eiendomsgrense mot vei.

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger.

Dokumentasjonskrav

  • søknadsskjema
  • fasadetegninger påtegnet nytt og eksisterende terreng
  • plantegninger
  • situasjonskart påført avstander til grense og annen bygning og garasjens mål (kommunale V/A-ledninger må fremgå av kartet)
  • nabovarsel

Dersom terrenget ikke er flatt, skal det sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og garasjens plassering i terrenget.

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.


Publisert: 21.12.2015 09:30
Sist endret: 21.12.2015 09:34