Bruksendring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bruksendring

Bruksendring er søknadspliktig og må søkes gjennom en ansvarlig søker.

En ansvarlig søker er et foretak som er ansvarlig for søknaden. Foretaket har ansvaret for at tiltaket tilfredsstiller alle krav i plan- og bygningsloven og er ansvarlig for koordinering av byggesaken. Dette kan være arkitekt, byggmester eller annet foretak med nødvendig fagkompetanse.

Mindre bruksendringer fra tilleggsdel ( f. eks.bod/garasje) til hoveddel (stue, soverom) innenfor en bruksenhet er også søknadspliktige, men da kan du søke på egen hånd.

Bruksendringene må ikke gå på bekostning på minstekrav til bod, parkering.

Oppholdsrom kan i noen tilfeller ha en takhøyde ned mot 2,2 meter. Takhøyde under 2,2 meter tillates ikke.

Følgende forhold må vurderes per bruksenhet:

 • lys
 • utsyn
 • rømningsveier
 • krav til rom
 • bod og oppbevaringsplass
 • parkering

Følgende må også vurderes om det er bruksendring til flere boenheter eller fra næringsbygg til bolig:

 • lydisolasjon
 • energi
 • tilfredsstillende utomhusareal
 • bakkekontakt
 • bebygd areal (BYA)

Generelle krav til utleieboenheter:

Er du utleier av en selvstendig boenhet, er det krav og retningslinjer du må forholde deg til. Kravene er basert på nasjonalt lovverk og håndheves av den enkelte kommune. Kravene som formuleres med må og skal, er absolutte, mens bør-formuleringer er retningsgivende.

Les mer om krav til utleieboenheter her.


Publisert: 18.12.2015 14:42
Sist endret: 18.12.2015 14:45