Bod og uthus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Du kan gjøre følgende uten søknad, på bebygd eiendom

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen, jf byggesaksforskriften § 4-1  (gjelder boligområder i kommuneplanen).

  • én enkelt frittliggende bygning
  • skal ikke brukes til beboelse
  • bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m2
  • mønehøyde under 4,0 meter
  • gesimshøyde under 3,0 meter
  • min 1 meter fra nabogrensen

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

NB! vi gjør oppmerksom på det skal meldes til kommunen når bygger er ferdig.
Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Søknadspliktig tiltak

Dersom boden skal utformes som et tilbygg til bolig, eller garasje, vil det være et søknadspliktig tiltak. Det samme gjelder dersom en frittliggende bod har et BYA på mer enn 50 m2.

Søknad uten ansvarsrett


Publisert: 18.12.2015 11:25
Sist endret: 18.12.2015 11:27