Bad, vaskerom, våtrom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Unntatt fra søknad

Våtrom er unntatt fra søknad ved:

  • ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
  • bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
  • ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes)

Les mer om tiltak unntatt søknadsbehandling

Søknad med ansvar

Dersom arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) må det sendes inn søknad.

Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak.

For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.

Ansvar/skader

Når byggearbeider i våtrom ikke alltid lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen.

I boligblokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad.

De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra utettheter i vegger og gulv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved ombygging må årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes.

Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekar og dusje rett på gulvet, fører ofte til lekkasjer. Dette må man ta hensyn til ved ombygging av eksisterende bad


Publisert: 18.12.2015 10:44
Sist endret: 18.12.2015 10:49