Vannforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vannforvaltning

Vi er helt avhengige av tilgang på godt og nok vann. Dersom vannet skulle bli borte fra skoler, sykehjem og sykehus tar det ikke mange timene før situasjonen blir kritisk. Skal vi ut på tur, velger vi ofte å legge turen til nærmeste vann, langs elva eller bortover stranda der bølgene slår. Det gir oss livskvalitet å kunne ta en dukkert, oppleve fisk i elv og tjern, høre fossebruset og nyte bølgeskvulpet. Vannet er viktig for oss!

Norge har implementert EU`s vanndirektiv gjennom vannforskriften. Landet er delt i Vannregioner. Vannregion Agder består av syv vannområder. Søgne tilhører vannområde Mandal-Audna. Det er utarbeidet en regional plan med tilhørende tiltaksprogram og overvåking for Vannregion Agder etter Vannforskriften. Hensikten med disse dokumentene er å sikre helhetlig forvaltning og planlegging i vannregionene og kommunen. Det overordnede målet er at alt vann (alle vannforekomster) skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.

Dokumentene og annen relevant info finner du her:

I inneværende planperiode 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder; Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter. 


Publisert: 22.01.2016 11:06
Sist endret: 22.01.2016 11:06