Landøyda

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Landøyda sprer seg

Landøyda har økende utbredelse langs kysten, spesielt i Vest-Agder. Det er utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe planten.

I 2015 kom det mange bekymringsmeldinger om dette til både kommuner, Fylkesmannen, bondelag og Norsk landbruksrådgivning Agder (NLR-A).

Lista og Lyngdal bondelag tok i 2015 med bakgrunn i problemer knyttet til utfordringer med problemugras langs veikanter kontakt med NLR-A for å få innarbeide ny praksis hos Statens vegvesen for å redusere omfang av uønska arter. Det ble i regi av NLR-A gjennomført et lite prosjekt for å utarbeide en god bekjempingsstrategi m.v. Prosjektet ble støttet økonomisk gjennom Klima- og miljøprogrammet hos Fylkesmannen.

Statens vegvesen, NLR-A, Bondelaget og Fylkesmannen har bestemt at det skulle utarbeide en handlingsplan for å redusere omfanget av problemugras med spesielt fokus på landøyda.

For å løse denne oppgaven er det viktig med et godt samspill mellom bonden, nærings-organisasjonene, kommunen, Statens vegvesen, NLR-A og Fylkesmannen. Derfor er det utarbeidet en handlingsplan der alle disse er aktører.

Informasjon

Her kan du finne mer informasjon

Publisert: 12.05.2016 15:46
Sist endret: 12.05.2016 15:49