Klima

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune vedtok i 2009 en klimaplan som er felles for kommunene i Knutepunkt Sørlandet.

Klimaplanen

"Knutepunkt Sørlandet benytter bare fornybar energi, og er klimanøytral." Dette er visjonen i klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet. Den ble vedtatt i 2009 og er fortsatt gjeldende plan for Søgne og nabokommunene. I løpet av 2016 vil arbeidet med ny klimaplan bli startet.

Hovedmålene i klimaplanen for Knutepunktet er:

  • Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2012
  • Redusere de totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991-nivå innen 2020.

Delmål (eksklusiv industri)

  • Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2012. Redusere dette med 5 % innen 2020 sett i forhold til 1991.
  • Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen med 10 % innen 2012 sett i forhold til 2005, 20% i 2020.
  • Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi (bioenergi, solenergi og fjernvarme, basert på spillvarme og avfallsvarme) fra 1,5 % i 2005 til 3 % i 2012, og til 5 % i 2020.

 


Publisert: 22.01.2016 11:04
Sist endret: 22.01.2016 11:04