Fjerning av oljetank

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oljetank

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Fjernes eller sikres

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres.

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken
  1. Skaff informasjon om hvor tanken din ligger
  2. Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet vil håndtere brennbart avfall på en sikker måte og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. Se oljefri.no for aktuelle firma.
  3.  Hvis tanken ikke kan fjernes skal det dokumenteres at den er rengjort og forsvarlig sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak. Tips til hvordan du kan dokumentere jobben finner du lenger nede.
  4. Send melding via e-skjema til brannvesenet med dokumentasjon. Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending

Meld fra til kommunen når du har sikret eller fjernet tanken ved å sende e-post til postmottak@sogne.kommune.no

Hvordan dokumentere arbeid gjort på egenhånd

Tøm og rens tank. Vi gjør oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftsmessig og forsvarlig. Vær obs på brann og eksplosjonsfaren og ikke bruk varme eller gnistskapende verktøy ved åpning av tanken.  

Ta bilder av arbeidet underveis

Lever tom og rengjort tank til godkjent mottak. Tanken kan leveres hos Stena recycling på Andøya eller på et av Avfall Sør sine mottak, fortrinnsvis Støleheia.

Be om å få veiekvittering på vekta ved mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert (ikke mulig i Høllen)

 Hvis tanken blir liggende i bakken må den fylles for å sikre at den ikke kollapser og påfyllingsrør må fjernes. Ta bilder for å dokumentere fylling og at rør er fjernet.

Send melding via e-skjema til brannvesenet med dokumentasjon

OG HUSK:

Nå får du støtte til å fjerne oljetanken om du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning. Les mer om Enovas tilskuddsordning her.


Publisert: 22.01.2016 11:03
Sist endret: 22.01.2016 11:03