Akutt forurensing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Akutt forurensning.

Den som oppdager akutt forurensning, varsler nødnummer 110

Hva er akutt forurensning?

Forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som er ulovlig etter forurensningsloven. Forurensningen kan omfatte utslipp til sjø/vassdrag, luft eller grunn.

Hvem kontaktes ? (Ikke akutt)

Hvem kontaktes ved spørsmål om forurensning, søknader om utslipp osv?

Avløp
 • Arealenheten v/byggesak –private anlegg
 • Ingeniørvesenet – avløp til kommunalt ledningsnett
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling – Oppfølging av større anlegg. Behandler søknader om utslipp av avløpsslam.
Forsøpling
 • Arealenheten v/ fagleder miljø og landbruk
 • Miljørettet helsevern – helsefare
Forurensning (ikke akutt)
 • Arealenheten v/fagleder miljø og landbruk
 • Miljørettet helsevern- helsefare
Grunnforurensning
 • Arealenheten – terrenginngrep i forurenset grunn
 • Miljørettet helsevern – helsefare
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling – prioriterte områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier
 • Info på nett – Miljødirektoratet
Radioaktivitet
Radon
Støy
Utslipp (Søknad og tilsyn)
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Mudring og dumping i sjø, diverse utslippssøknader (asfalt- og pukkverk, avfallsanlegg, bilvrakplasser, forbrenningsanlegg, skytebaner, motorsportbane og ulike industribedrifter)
 • Arealenheten – mindre anlegg

Publisert: 22.01.2016 11:02
Sist endret: 22.01.2016 11:02