Vei og trafikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune har ansvaret kommunale veier, gang og sykkelstier samt offentlige plasser, fortau, torg og gågate.

Dette innnebærer blant annet:

  • Fornyelse, reasfaltering, reparasjon
  • Drenering, borledning av overvann
  • Vei- og gatebelysning
  • Renhold og feiing av veier og gater 
  • Vintervedlikehold, brøyting og strøing 
  • Trafikksikkerhetstiltak 
  • Sperringer og skilting

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for fylkes- og riksveier. Er det feil eller mangler på langs Fylkes- og riksveier skal dette rapporteres til Statens vegvesen. Ring 175 for å melde om feil og mangler. 

Oversikt Fylkes- og riksveier i Søgne kommune
Navn på vei Merknader
Bergveien  
Brunvatneveien Driftes av ingeniørvesenet om vinteren
Eigeveien  
Eigestølveien Driftes av ingeniørvesenet om vinteren
Hølleveien  
Langenesveien  
Leireveien  
Lundeveien  
Lohneveien  
Nodenesveien  
Pålsnesveien  
Repstadveien  
Røsstadveien Frem til krysset ved Åloveien
Sangvikveien  
Salemsveien  
Stauslandsveien  
Søgneveien  
Tangvallveien  
Trysnesveien  
Toftelandsveien  
Tånevigveien Fra kryss på Tånevig til grense mot Mandal - Eid
Årosveien Helt ned til rundkjøringen i boligfelet
Åloveien  

Trafikksikkerhet

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning. Husk at alle skal kunne se et barn på trehjulsykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet. Reglene for frisiktsoner sier hvor mange meters lengde fra vegkryss og lignende du må klippe hekk og busker ned til 50 cm. Du kan også flytte hekken inn på tomten, utenfor frisiktsonen.

Greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over vegbanen. Over fortau må ikke greiner henge lavere enn 2,5 meter. Hekk og busker må ikke vokse ut over din eiendomsgrense.

Barn i trafikken

Trygg trafikk har laget noen huskeregler for barn i trafikken.

Bruk øynene: Se deg godt for når du er ute i trafikken.

Bruk ørene: Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp.

Stopp opp: Stopp alltid opp før du går over en vei. Se til begge sider, hør og sjekk at det er klart.

Bruk refleksvest: Refleksvesten gjør at du syns godt i dagslys og refleksen vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere.

Nullvisjonen

Nullvisjonen er et samarbeid mellom kommunene Søgne, Songdalen, og Vennesla i tillegg til Vest-Agder Fylkeskommune. I Vest Agder er Nullvisjonen også representert i Lister- og Lindesnes regionen slik at vi samlet sett dekker store deler av fylket vårt. Vi har en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 10:55
Sist endret: 28.01.2016 11:11
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555