Trefelling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trefelling på kommunalt friområde

Av og til er det behov for å felle trær i nærhet av boligområdene. Du kan søke ingeniørvesenet om felling av trær nær tomten din, som står på kommunalt friområde.

Hvordan søke

Søknad trefelling 

Kartutsnitt

Vedlegg som skal følge søknaden

  • Kartutsnitt, målestokk 1:1000 med eiendomsgrenser og påtegnet hvor trærne er.
  • Kartutsnitt kan også fås på ved å kontakte servicetorget

Når skjemaet er fylt ut sendes det til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Varsle

Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området.

Søknader om trefelling behandles i vintersesongen. Søkere kan derfor ikke forvente at søknader som sendes inn, blir behandlet før perioden desember-mars.

Trefelling i kommunale skoger

Ta kontakt med servicetorget for ytterligere informasjon


Publisert: 20.04.2016 11:04
Sist endret: 20.04.2016 11:20