Tilkobling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Private vann og avløpsledninger

Stikkledninger er definert som en ledning fra kommunal hovedledning fram til et bygg/ eiendom. Stikkledningen eies og vedlikeholdes i sin helhet av grunneier.

Grunneier er ansvarlig for utbedring av defekter og eventuelle vannlekkasjer på stikkledningen. Ansvaret strekker seg til og med tilkoblingspunktet til kommunal ledning. Stikkledningen skal være lagt i overensstemmelse med gjeldende vann og avløpsnorm.

Avtale om felles ledninger og tinglysning

Dersom en stikkledning skal gå over annen mann sin grunn skal det tinglyses.

Avtale om felles stikkledning

Avtale om stikkledning på annen manns grunn

Kopi av tinglysningen skal sendes kommunen når det søkes om ferdigattest av privat vann og avløpsanlegg.

Avklaring

Skjema om avklaring sendes til ingeniørvesenet for å se på muligheten for tilkobling til offentlig røranlegg

Avklaring for tilknytning

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 19.08.2016 09:01
Sist endret: 19.08.2016 09:41