Slamtømming

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er separate avløpsanlegg?

Med separat avløpsanlegg menes utslipp av sanitært avsløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig avløp. Dette kan være tette tanker, slamavskillere og minirenseanlegg.

Tømming

I Søgne kommune er du pliktig til å tømme separate avløpsanlegg. For eiendommer som ikke kan tømmes fra land med bil må anlegget tømmes med båt eller lekter. Det er Norva24 på oppdrag fra kommunen som utfører tømme arbeidet. Har du behov for å tømming utover faste runder skal Norva24 benyttes.

Når skal det tømmes?

Tette tanker tømmes tre ganger i året. Du betaler for faktisk tømt mengde.

Slamavskiller tømmes minimum hver 2. år for boliger. Fritidsboliger og hytter kan få tømming hvert 4. år etter dokumenter søknad.

Tømming av tanker fra hytter og bolig på sjø :

Tømming av tanker fra hytter og boliger som nås med båt/lekter, vil bli utført i desember.

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

For Søgne kommune utfører Norva24 denne tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Norva24 :

Tlf. 38 00 38 00 - hele døgnet

https://norva24.no/ 

Tømmekalender

Tømmekalender 2019

Lover og regler

Her finner du en oversikt over lover og regler

Lovdata

Lokal forskrift

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 09:27
Sist endret: 28.01.2016 09:27