Parkering for forflytningshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Et parkeringskort gir personer med funksjonsnedsettelser bedre tilgang til parkering

Hvem kan få parkeringstillatelse?

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Før du søker tenk godt igjennom

  • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
  • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
  • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
  • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
  • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
  • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så hør om du kan få dokumentasjon på dette.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene, for eksempel på venteværelset mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Slik søker du

Elektronisk søknad parkeringstillatelse

Papir søknad parkeringstillatelse

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov forparkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Legeattest

Legeattest parkeringstillatelse

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Over 75 år

Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Send søknad

Når skjemaet er fylt ut sendes det til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Her finner du nyttig informasjon om parkeringstillatelse

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 13:25
Sist endret: 08.12.2015 13:32