Gravearbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ved graving som kan komme i konflikt med kabler og rørledninger skal det søkes om gravetillatelse til Søgne kommune.

Gravemelding

Tiltakshaver skal sende gravemelding. Kommunen vil vanligvis kreve varslingsplaner for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet og arbeidsmiljø.

Slik søkes det gravetillatelse i Søgne kommune
 1. Søgne kommune sitt søknadsskjema i utfylt stand sendes
 2. Geomatikk som word-dokument sammen med vedlagt kartkopi som viser område/trase hvor det skal graves/trenches.
 3. Geomatikk gjør sine påtegnelser på skjemaet og sender det videre til TDC AS.
 4. TDC AS gjør sine påtegnelser på skjemaet og sender det videre til Altfiber AS.
 5. Altfiber AS gjør sine påtegnelser på skjemaet og sender det videre til CND AS.
 6. CND AS gjør sine påtegnelser på skjemaet og sender det videre til Postmottak i Søgne kommune.
 7. Som siste aktør i kjeden kan forhåpentligvis ingeniørvesenet sende en godkjent søknad i retur til søker.

Søknadsskjema

Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetilltalese

Ferdigmelding for gravemelding

Skal det graves i riks- og fylkesveg må Statens vegvesen i Vest-Agder også kontaktes.

Graving i offentlig vei og forurenset grunn

Du må vurdere om grunnen kan være forurenset i området som skal bebygges. Du må også kartlegge hva som eventuelt har vært av tidligere aktivitet i området. 

Mer informasjon om forurenset grunn finner du på Miljødirektoratets side om forurenset grunn.

Områder der man kan forvente forurensning i grunnen er ved nedlagte
 • avfallsdeponi
 • bensinstasjoner
 • bilverksted
 • galvaniseringsverksted
 • gartneri
 • impregneringsverk
 • skipsverft
 • skraphandlere
 • tankanlegg
 • annen industri

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:21
Sist endret: 03.12.2015 10:28
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555