Brøyting og feiing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune har ansvar for brøyting og feiing langs kommunale veier, gang- og sykkelstier. Statens vegvesen har ansvaret for fylkes- og riksveier.

Hvem brøyter og feier kommunale veier?

Det er ulike private firmaer på oppdrag fra Søgne kommune som utfører brøyting og feiing langs kommunle veier. Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes.

Fylkes- og riksveier

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for fylkes- og riksveier. Er det feil eller mangler på brøyting og feiing langs Fylkes- og riksveier skal dette rapporteres til Statens vegvesen. Ring 175 for å melde om feil og mangler. 

Oversikt Fylkes- og riksveier i Søgne kommune
Navn på vei Merknader
Bergveien  
Brunvatneveien Driftes av ingeniørvesenet om vinteren
Eigeveien  
Eigestølveien Driftes av ingeniørvesenet om vinteren
Hølleveien  
Langenesveien  
Leireveien  
Lundeveien  
Lohneveien  
Nodenesveien  
Pålsnesveien  
Repstadveien  
Røsstadveien Frem til krysset ved Åloveien
Sangvikveien  
Salemsveien  
Stauslandsveien  
Søgneveien  
Tangvallveien  
Trysnesveien  
Toftelandsveien  
Tånevigveien Fra kryss på Tånevig til grense mot Mandal - Eid
Årosveien Helt ned til rundkjøringen i boligfelet
Åloveien  

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov. Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar. Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier.

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Brøytemannskapet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det er mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Ingeniørvesenet følger her veiloven § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Melde fra om feil eller mangler

Meld fra her

Vi trenger å vite følgende på en feilmelding

  • hva og hvor feilen er. Viktig å få med adresse
  • navn og telefon nummer på melder

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 380 55 555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Brøytevakt 979 90 309, Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefoner alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 13:21
Sist endret: 08.12.2015 13:34
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555