Avfall og renovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avfall sør samler inn og behandler alt husholdningsavfall i Søgne kommune.

Søppel skal ikke kastes i naturen eller brennes. Ønsker du å bli kvitt avfall, skal du benytte avfallsdunker, returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.

Avfall Sør har ansvar for tømming av de brune, grønne og grå søppeldunkene.

Tømmekalender 2017

Tømmekalender 2017

Skriv inn adressen din etter å ha klikket på knappen over, så får du oversikt over dine dager. Du ser også hvilke dager det er forandringer av tømmedagen, på grunn av høytidsdager. På sida kan du også bestille SMS-varsling for tømming av de grønne dunkene.

Gjenvinningsstasjoner

Avfall Sør driver også gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Sørlandsparken, Støleheia og Høllen Vest. Mindre mengder hageavfall kan leveres i de brune dunkene, mens større mengder kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord osv. kan leveres på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner.

Gjenvinningsstasjoner

I tillegg finnes det en mengde mindre returpunkter. Dette er ubetjente oppsamlingssteder hvor man kan levere sortert søppel som glass, metall, plast og brukte klær og sko til gjenvinning.

Returpunkter 

Avfall fra næringslivet

Offentlige og private bedrifter må selv inngå egen avtale med et godkjent firma for henting av de avfall som bedriften produserer.

Avfall Sør

Avfall Sør har en egen nettside. Der finner du all nødvendig informasjon om avfall, renovasjon og søppel. Informasjonen er tilrettelagt for privatkunder og bedriftskunder. Du kan også kontakte kundesenteret til Avfall Sør på tlf. 38 17 70 70.

Kompost

Hjemmekompostering er et alternativ til brun dunk. Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Avfall Sør har informative sider om hjemmekompostering.

Biopose og plastinnsamlingssekk

Når du går tom for biopose eller plastinnsamlingssekk; knytter du en pose på håndtaket på dunken du setter ut til veien. Da vil renovatøren som har innsamlingen, legge en ny rull med enten biopose eller plastsekk på lokket på dunken din, helt vederlagsfritt.

I servicetorget kan du få kjøpt kurv for matavfall og grønn kasse for papiravfall.

Generelt om forsøpling

Det er ikke tillatt å kaste eller oppbevare avfall slik at dette fører til skade eller ulempe for miljøet, eller er skjemmende (Forurensningsloven § 28). Forbudet gjelder altså dersom avfallet medfører fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Eksempler på det siste er knust glass og hermetikkbokser som dyr eller mennesker kan skade seg på. I tillegg gjelder forbudet dersom forsøplingen av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Avfall skal også oppbevares på en slik måte at skadedyr ikke tiltrekkes (skadedyrforskriften) eller at det oppstår uhygieniske forhold som kan føre til helsemessig ulempe (forskrift om miljørettet helsevern).

Bestemmelsen gjelder ikke bare forsøpling av annen manns grunn eller offentlig eiendom, men også forsøpling av egen eiendom. Kommunen kan gi pålegg om at det skal ryddes opp i avfallet.

Brenning av avfall

Tenk deg om før du fyrer opp et bål. Det er ikke tillatt å brenne søppel etter forurensningsloven § 7. Forbudet gjelder også kasserte løsøregjenstander, inventar o.l. Brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Unntaket er der det er gitt tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, samt brenning som kan anses som vanlig forurensning fra bolig og næring. Med dette menes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, brenning av hageavfall og bålbrenning

Anbefaling om hageavfall

Kommuneoverlegen fraråder brenning av hageavfall i tettbygde strøk. Ufullstendig forbrenning av denne typen avfall kan føre til helse- og trivselsproblemer for naboer. Bråtebrenning på landbrukseiendommer må også gjøres slik at det ikke er til helsemessig ulempe for naboer. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgassene føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være til ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Lover og regler

Oversikt over lover og relger

Forskrift om miljørettet helsevern  

Se nettsidene til brannvesenet  

 

 


Publisert: 28.01.2016 12:59
Sist endret: 28.01.2016 13:00