Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Søgne kommune arbeider med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Dokumenter til høring

1. Høringsbrev.pdf
2. Vedtak og saksframlegg.pdf
3. Planbeskrivelse.pdf
4. Bestemmelser.pdf
5. Plankart.pdf
6. Konsekvensutredning.pdf
7. Arealinnspill_.pdf
8. Innspill til kommuneplanen - offentlige org. mm..pdf
9. Planer som skal oppheves - kartutsnitt.pdf

Høringsfristen er satt til 21. september 2018.

Skrivefeil i bestemmelser:

Det er feil paragrafhenvisning i bestemmelsene § 3 første ledd. Riktig henvisning skal være §§ 12 b og 13 d, ikke §§ 11 a og 12 d.

5.7.2018, Arealenheten

 

Tidligere dokumenter:

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54