Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Søgne kommune arbeider med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Fristen for uttalelser til planprogrammet har gått ut.

Frist for innspill til arealbruk i kommuneplanens arealdel var 1. desember 2017.

Frist for innspill eller merknader til kommuneplanens samfunnsdel er 18. mars 2018.

Eventuelle innspill til samfunnsdelen sendes til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, eller på e-post til postmottak@sogne.kommune.no.

Dokumenter til høring

 

Tidligere dokumenter:

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54