Samhandlingsreformen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er samhandlingsreformen? 

1. januar 2012 ble første del av samhandlingsreformen satt ut i live, og reformen innføres så gradvis i løpet av fire år. Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.

Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer. KS har også en understøttende rolle overfor kommunene, og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inngått en intensjonsavtale med KS for å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen i kortversjon

 • Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
 • Forebygge framfor bare å reparere 
 • Tidlig innsats framfor sen innsats
 • Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen 
 • Flytte tjenester nærmere der folk bor 
 • Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem. 
 • Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok 
 • Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt. 
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging. 
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. 
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. 
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen og ny folkehelselov

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune


Publisert: 24.02.2016 10:59
Sist endret: 24.02.2016 11:07