Politiske utvalg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du en oversikt over politiske utvalg og deres ansvarsområder.

Se møte live?

Her kan du se møtene live via web tv.

Kommunestyret

Leder for utvalget er ordfører Astrid Margrethe Hilde (AP)

Sekretær for utvalget er Ada Elise Qvale Nygård 

Reglement for kommunestyret

Medlemmer kommunestyret

Formannskapet

Leder for utvalget er ordfører Astrid Margrethe Hilde (AP)

Sekretær for utvalget er Ada Elise Qvale Nygård

Reglement for formannskapet

Medlemmer formannskapet

Plan- og miljøutvalget

Leder for utvalget er Paul Magne Lunde (AP)

Sekretær for utvalget er Lena Marie Hansen

Reglement for plan- og miljøutvalget

Medlemmer plan- og miljøutvalget

Tjenesteutvalget

Leder for utvalget er Christian Eikeland (FRP)

Sekretær for utvalget er Anne Christin Høyem 

Reglement for tjenesteutvalget

Medlemmer tjenesteutvalget

Administrasjonsutvalget

Leder for utvalget er Arild Ernst Berge (V)

Sekretær for utvalget er Anne Christin Høyem  

Reglement for administrasjonsutvalget

Medlemmer administrasjonsutvalget

Kontrollutvalget

Leder for utvalget er Helge Andersen 

Sekretær for utvalget er Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat.

Reglement for kontrollutvalget

Medlemmer kontrollutvalget

Hva er kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Søgne kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.

Agder Kommunerevisjon IKS gjennomfører revisjonen av Søgne kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.

Sekretær og administrativt ansatt er Aleksander Etsy Jensen, mob. 918 27 545.

Møtedokumenter

Klagenemnda

Leder for utvalget er Bernt Ludvig Daland (FRP)

Sekretær for utvalget er Anne Christin Høyem 

Reglement for klagenemda

Medlemmer klagenemnda

Eldrerådet

Leder for utvalget er Arvid Abrahamsen (Pensjonistforeningen)

Sekretær for utvalget er Anne Christin Høyem 

Reglement for eldrerådet

Medlemmer eldrerådet

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leder for utvalget er Bjarne Bentsen Lieng (SP)

Sekretær for utvalget er Anne Christin Høyem 

Reglement for kommunalt råd for funksjonshemmede i Søgne kommune

Medlemmer rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Søgne barne- og ungdomsråd

Leder for utvalget er Siri Heimdal Knudsen

Sekretær for utvalget er Tor Stonny Langeland Knutsen

Politisk møteplan

Her kan du se en oversikt over politisk møteplan

Politisk møteplan 

 


Publisert: 21.12.2015 10:47
Sist endret: 21.12.2015 12:05