Politiske møter og protokoller

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Møteinnkallinger og protokoller

Her finner du tilgang til politiske møteinnkallinger og protokoller.

Møteinnkallinger og protokoller

Politiske utvalg

Oversikt over politiske utvalg

Se møte live?

Her kan du se møtene live via web tv.

Publisering av opptak fra møter

Etter møtene har gått live på sogne.kommunetv.no , vil opptakene bli lagret og publisert innen 3 virkedager. Møteprotokoll skal godkjennes og videosekvensene kobles til sak før publisering. Man finner opptakene under «Velg arkivert sending» inne i løsningen.

Politisk møteplan 2018

I 2018 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende møter:

Møteoversikt 2018:
JANUAR    
  Mandag 08.01.18 Eldrerådet (møtet avlyses hvis få saker)
  Tirsdag 09.01.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (møtet avlyses hvis få saker)
  Tirsdag 09.01.18 Administrasjonsutvalget (møtet avlyses hvis få saker)
  Onsdag 10.01.18 Tjenesteutvalget 
  Onsdag 17.01.18 Formannskapet
  Onsdag24.01.18    Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 25.01.18 Kommunestyret
  Mandag 29.01.18 Eldrerådet 
  Tirsdag 30.01.18 Kontrollutvalget
  Tirsdag 30.01.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 31.01.18 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
FEBRUAR    
  Tirsdag 06.02.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 07.02.18 Tjenesteutvalget 
  Onsdag 14.02.18 Formannskapet
  Torsdag 15.02.18 Kommunestyret
  Mandag 26.02.18 Eldrerådet
  Tirsdag 27.02.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 28.02.18     Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 28.02.18     Plan- og miljøutvalget
MARS    
  Torsdag 01.03.18 Kontrollutvalget Kl 0900
(fellesmøte med kontrollutvalg i Kristiansand og Sogndalen vedr. kommundesammenslåingsprosessen.)
  Tirsdag 06.03.18 Administrasjonsutvalget 
  Tirsdag 06.03.18 Kontrollutvalget - dette møtet utgår til fordel for møtet satt til 01.03.2018
  Onsdag 07.03.18 Tjenesteutvalget. 
  Onsdag 14.03.18 Formannskapet 
  Onsdag 21.03.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 22.03.18 Kommunestyret
APRIL    
  Tirsdag 03.04.18 Eldrerådet 
  Tirsdag 03.04.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Tirsdag 03.04.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 04.04.18     Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 04.04.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 18.04.18 Formannskapet
  Onsdag 25.04.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 26.04.18 Kommunestyret
  Mandag 30.04.18 Eldrerådet
  Mandag 30.04.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
MAI    
  Tirsdag 08.05.18 Administrasjonsutvalget
  Tirsdag 08.05.18 Kontrollutvalget
  Onsdag 09.05.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 09.05.18  Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 16.05.18 Formannskapet 
  Onsdag 23.05.18 Plan- og miljøutvalget 
  Torsdag 24.05.18 Kommunestyret
  Mandag 28.05.18 Eldrerådet
  Tirsdag 29.05.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 30.05.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 30.05.18 Tjenesteutvalget
JUNI    
  Tirsdag 05.06.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 06.06.18 Formannskapet
  Onsdag 13.06.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 21.06.18 Kommunestyret
  Tirsdag 26.06.18 Administrasjonsutvalget (møtet avlyses ved få saker)
AUGUST    
  Onsdag 22.08.18 Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
  Mandag 27.08.18 Eldrerådet
  Tirsdag 28.08.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 29.08.18     Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
  Onsdag 29.08.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 30.08.18 Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)
SEPTEMBER  
  Tirsdag 04.09.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 05.09.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 12.09.18 Formannskapet 
  Tirsdag 18.09.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Onsdag 19.09.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 20.09.18 Kontrollutvalget
  Mandag 24.09.18     Eldrerådet 
  Onsdag 26.09.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Torsdag 27.09.18 Kommunestyret 
OKTOBER  
  Mandag 08.10.18 Eldrerådet
  Tirsdag 09.10.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Tirsdag 09.10.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 10.10.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 17.10.18 Formannskapet
  Onsdag 24.10.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 24.10.18 Plan- og miljøutvalget 
  Tirsdag 23.10.18 Kontollutvalget
  Torsdag 25.10.18 Kommunestyret 
  Mandag 29.10.18 Eldrerådet- ekstraordinært møte
NOVEMBER  
  Tirsdag 06.11.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 07.11.18 

Temadag: Økonomiplan 2019-2022

Kl. 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2019-2022 for kommunestyret

Kl. 12.00 Tjenesteutvalget

Kl. 12.00 Formannskapet og gruppeledere

  Tirsdag 13.11.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet (felles presentasjon av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 14.11.18 Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
 

Tirsdag 20.11.18

NY TID  23.11.18 kl 09.00

Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18  Søgne barne- og ungdomsråd økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18 Tjenesteutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 22.11.18 Kommunestyret
  Fredag 23.11.18 Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 28.11.18    Formannskapet (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
DESEMBER  
  Onsdag 12.12.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 13.12.18 Kommunestyret (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Fredag 14.12.18 Kontrollutvalget ( NY TID. Flyttet fra 11-12-2018)

 

 • Leder av tjenesteutvalget og leder av plan- og miljøutvalget vurderer rokkering av møter i utvalgene 21.11.18
 • Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
 • Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
 • Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
 • Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. 
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
 • Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
 • Møter i kontollutvalget settes ordinært til tirsdager kl 09.00.
 • Møtested vil ordinært være kommunestyresalen

Politiske møter 2019

I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd, arbeidsutvalget, fellesnemnda, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende møter:

Møteoversikt 2019

Januar
Onsdag 16.01.19  Formannskapet
Tirsdag 22.01.19

Arbeidsutvalget

  Partssammensatt Utvalg
  Kontrollutvalget
Onsdag 23.01.19  Plan- og miljøutvalget
Mandag 28.01.19  Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.01.19   Fellesnemnda
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Onsdag 30.01.19     Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Torsdag 31.01.19  Kommunestyret
Februar
Tirsdag 05.02.19         Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.02.19         Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 13.02.19         Formannskapet (kun ved behov)
Mandag 25.02.19        Eldrerådet 
Tirsdag 26.02.19         Arbeidsutvalget
  Partssammensatt Utvalg
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Onsdag 27.02.19         Søgne barne- og ungdomsråd 
Onsdag 27.02.19            Plan- og miljøutvalget
Torsdag 28.02.19        Kommunestyret (kun ved behov)
Mars
Tirsdag 05.03.19        Fellesnemnda
  Administrasjonsutvalget - møtet er AVLYST
  Kontrollutvalget
Onsdag 06.03.19         Tjenesteutvalget 
Onsdag 13.03.19        Formannskapet 
Tirsdag 19.03.19 Arbeidsutvalget
  Partssammensatt Utvalg
Onsdag 20.03.19        Plan- og miljøutvalget
Torsdag 26.03.19 Fellesnemnda
Torsdag 28.03.19        Kommunestyret
April
Mandag 01.04.19        Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19         Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19         Administrasjonsutvalget (kun ved behov) - Møtet er AVLYST
Onsdag 03.04.19         Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 03.04.19         Tjenesteutvalget (kun ved behov) - Møtet er AVLYST
Onsdag 10.04.19         Formannskapet 
Tirsdag 23.04.19 Arbeidsutvalget
  Partssammensatt Utvalg
Onsdag 24.04.19        Plan- og miljøutvalget
Torsdag 25.04.18        Kommunestyret
Mandag 29.04.19        Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 30.04.19        Fellesnemnda
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Mai
Tirsdag 07.05.19         Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 08.05.19         Tjenesteutvalget (kun ved behov) - Møtet er AVLYST
Onsdag 08.05.19         Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Mandag 13.05.19 Kontrollutvalget
Onsdag 15.05.19         Formannskapet (kun ved behov)
Tirsdag 21.05.19 Arbeidsutvalget
  Partssammensatt Utvalg
Onsdag 22.05.19         Plan- og miljøutvalget 
Torsdag 23.05.19        Kommunestyret (kun ved behov)
Mandag 27.05.19        Eldrerådet
Tirsdag 28.05.19         Fellesnemnda
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Onsdag 29.05.19         Søgne barne- og ungdomsråd 
Juni
Tirsdag 04.06.19         Administrasjonsutvalget
Onsdag 05.06.19         Tjenesteutvalget 
Tirsdag 11.06.19 Arbeidsutvalget
  Partssammensatt Utvalg
Onsdag 12.06.19         Formannskapet
Tirsdag 18.06.19 Fellesnemnda
Onsdag 19.06.19         Plan- og miljøutvalget
Torsdag 20.06.19        Kommunestyret
August
Onsdag 21.08.19         Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 28.08.19         Plan- og miljøutvalget
Torsdag 29.08.19        Kommunestyret (kun ved behov)
September
Tirsdag 03.09.19         Administrasjonsutvalget 
Onsdag 04.09.19         Tjenesteutvalget 
Tirsdag 10.09.19 Kontrollutvalget
Onsdag 11.09.19         Formannskapet 
Onsdag 18.09.19         Plan- og miljøutvalget
Mandag 23.09.19        Eldrerådet 
Tirsdag 24.09.19         Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Onsdag 25.09.19         Søgne barne- og ungdomsråd 
Torsdag 26.09.19        Kommunestyret 
Oktober
Tirsdag 08.10.19         Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 09.10.19         Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 16.10.19         Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19         Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19         Plan- og miljøutvalget 
Mandag 28.10.19        Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.10.19         Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)            
Torsdag 31.10.19        Kommunestyret (kun ved behov) 
November
Tirsdag 05.11.19         Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.11.19         Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 20.11.19         Plan- og miljøutvalget
Onsdag 27.11.19         Formannskapet (kun ved behov)
Torsdag 28.11.19        Kommunestyret (kun ved behov)
Desember
Tirsdag 10.12.19 Kontrollutvalget
Onsdag 11.12.19         Plan- og miljøutvalget
Torsdag 19.12.19      Kommunestyret (kun ved behov)
 • Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
 • Kontrollutvalget møtes ordinært tirsdager kl 09.00.
 • Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
 • Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
 • Arbeidsutvalget har møter tirsdager kl. 14.00-16.00
 • Fellesnemnda har møter tirsdager kl. 12.30-16.00
 • Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
 • Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
 • Partsammensattutvalg møtes ordinært tirsdager kl 12.00-14.00
 • Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
 • Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Publisert: 21.12.2015 12:08
Sist endret: 21.12.2015 12:11