Politiske møter og protokoller

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Møteinnkallinger og protokoller

Her finner du tilgang til politiske møteinnkallinger og protokoller.

Møteinnkallinger og protokoller

Politiske utvalg

Oversikt over politiske utvalg

Se møte live?

Her kan du se møtene live via web tv.

Publisering av opptak fra møter

Etter møtene har gått live på sogne.kommunetv.no , vil opptakene bli lagret og publisert innen 3 virkedager. Møteprotokoll skal godkjennes og videosekvensene kobles til sak før publisering. Man finner opptakene under «Velg arkivert sending» inne i løsningen.

 

Møteplan 2016

Måned Dato Møte

Desember

   
  14. desember Plan- og miljøutvalget
  15. desember Kommunestyret

 

Møteplan 2017

Måned Dato Møte

Januar

   
  2. januar Eldrådet
  3. januar Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  10. januar Administrasjonsutvalget
  11. januar Tjenesteutvalget
  17. januar Formannskapet. (flyttet fra 18.01.17)
  24. januar Kontrollutvalget
  25. januar Plan- og miljøutvalget
  26. januar Kommunestyret
  30. januar Eldrerådet
  31. januar Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Februar

   
  1. februar Søgne barne- og ungdomsråd
  7. februar Administrasjonsutvalget
  8. februar Tjenesteutvalget
  15. februar Formannskapet
  16. februar Kommunestyret
  27. februar Eldrerådet
  28. februar Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mars

   
  1. mars Søgne barne- og ungdomsråd
  1. mars Plan- og miljøutvalget
  7. mars Kontrollutvalget
  7. mars Administrasjonsutvalget
  8. mars Tjenesteutvalget
  8. mars Kontrollutvalget (Langenes skole)
  9. mars Ekstraordinært kommunestyre
  15. mars Formannskapet (Fellesmøte i Songdalen kommune)
  29. mars Plan- og miljøutvalget
  30. mars Kommunestyret

April

   
  3. april Eldrerådet
  4. april Råd for mennesker med nedstatt funksjonsevne
  4. april Administrasjonsutvalget
  5.april Søgne barne- og ungdomsråd
  5. april Tjenesteutvalget
  19. april   Formannskapet
  26. april  Plan- og miljøutvalget
  27. april   Kommunestyret

Mai

   
  2. mai  Eldrerådet
  2. mai Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  2. mai Administrasjonsutvalget
  3. mai Tjenesteutvalget
  3. mai Søgne barne- og ungdomsråd
  10. mai Formannskapet
  16. mai Kontrollutvalget
  18. mai Plan- og miljøutvalget
  24. mai Kommunestyret
  29. mai Eldrerådet
  30. mai Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  30. mai Administrasjonsutvalget
  31. mai Søgne barne- og ungdomsråd ( kun ved behov)
  31. mai Tjenesteutvalget

Juni

   
  7. juni Formannskapet
  14. juni Plan- og miljøutvalget
  22. juni Kommunestyret

August

   
  25. august Formannskapet - Avlyst etter avtale med ordfører
  28. august Eldrerådet
  29. august Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  30. august Søgne- barne og ungdomsråd
  30. august Plan- og miljøtuvalget
  31. august Kommunestyret

September

   
  5.september Administrasjonsutvalget
  6.september Tjenesteutvalget
  13.september Formannskapet (Fellesmøte med Songdalen kommune)
  20. september Plan- og miljøutvalget
  25.september Eldrerådet
  26. september Kontrollutvalget
  26.september Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  27.september Søgne barne- og ungdomsråd
  28.september Kommunestyret

Oktober

   
  10. oktober Administrasjonsutvalget
  11. oktober Tjenesteutvalget
  18. oktober Formannskapet
  25. oktober Søgne- barne og ungdomsråd
  25. oktober Plan- og miljøutvalget
  26. oktober Kommunestyret
  30. oktober Eldrerådet
  31. oktober Kontrollutvalget (Avlyst)
  31.oktober Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

November

   
  7. november Administrasjonsutvalget
  8. november Temadag Økonomiplan 2018 - 2021
  14.november Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd
  15.november Formannskapet
  21.november Adminstrasjonsutvalget
  22.november Søgne barne- og ungdomsråd
  22.november Tjenesteutvalget
  22.november Plan- og miljøutvalget
  23.november Kommunestyret
  29.november Formannskapet

Desember

   
  8. desember Kontrollutvalget - endret fra 12. desember
  13. desember Plan- og miljøutvalget
  14. desember Kommunestyret

 

Politisk møteplan 2018

I 2018 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende møter:

JANUAR

   
  Mandag 08.01.18 Eldrerådet (møtet avlyses hvis få saker)
  Tirsdag 09.01.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (møtet avlyses hvis få saker)
  Tirsdag 09.01.18 Administrasjonsutvalget (møtet avlyses hvis få saker)
  Onsdag 10.01.18 Tjenesteutvalget 
  Onsdag 17.01.18 Formannskapet
  Onsdag24.01.18    Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 25.01.18 Kommunestyret
  Mandag 29.01.18 Eldrerådet 
  Tirsdag 30.01.18 Kontrollutvalget
  Tirsdag 30.01.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 31.01.18 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
     

FEBRUAR

   
  Tirsdag 06.02.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 07.02.18 Tjenesteutvalget 
  Onsdag 14.02.18 Formannskapet
  Torsdag 15.02.18 Kommunestyret
  Mandag 26.02.18 Eldrerådet
  Tirsdag 27.02.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 28.02.18     Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 28.02.18     Plan- og miljøutvalget
     

MARS

   
  Torsdag 01.03.2018 Kontrollutvalget Kl 0900
(fellesmøte med kontrollutvalg i Kristiansand og Sogndalen vedr. kommundesammenslåingsprosessen.)
  Tirsdag 06.03.18 Administrasjonsutvalget 
  Tirsdag 06.03.18 Kontrollutvalget - dette møtet utgår til fordel for møtet satt til 01.03.2018
  Onsdag 07.03.18 Tjenesteutvalget. 
  Onsdag 14.03.18 Formannskapet 
  Onsdag 21.03.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 22.03.18 Kommunestyret
     

APRIL

   
  Tirsdag 03.04.18 Eldrerådet 
  Tirsdag 03.04.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Tirsdag 03.04.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 04.04.18     Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 04.04.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 18.04.18 Formannskapet
  Onsdag 25.04.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 26.04.18 Kommunestyret
  Mandag 30.04.18 Eldrerådet
  Mandag 30.04.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
     

MAI

   
  Tirsdag 08.05.18 Administrasjonsutvalget
  Tirsdag 08.05.18 Kontrollutvalget
  Onsdag 09.05.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 09.05.18  Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 16.05.18 Formannskapet 
  Onsdag 23.05.18 Plan- og miljøutvalget 
  Torsdag 24.05.18 Kommunestyret
  Mandag 28.05.18 Eldrerådet
  Tirsdag 29.05.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 30.05.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 30.05.18 Tjenesteutvalget
     

JUNI

   
  Tirsdag 05.06.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 06.06.18 Formannskapet
  Onsdag 13.06.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 21.06.18 Kommunestyret
  Tirsdag 26.06.18 Administrasjonsutvalget (møtet avlyses ved få saker)
     

AUGUST

   
  Onsdag 22.08.18 Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
  Mandag 27.08.18 Eldrerådet
  Tirsdag 28.08.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Onsdag 29.08.18     Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
  Onsdag 29.08.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 30.08.18 Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)
     

SEPTEMBER

 
  Tirsdag 04.09.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 05.09.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 12.09.18 Formannskapet 
  Onsdag 19.09.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 20.09.18 Kontrollutvalget
  Mandag 24.09.18     Eldrerådet 
  Tirsdag 25.09.18      Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Onsdag 26.09.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Torsdag 27.09.18 Kommunestyret 
     

OKTOBER

 
  Tirsdag 09.10.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 10.10.18 Tjenesteutvalget
  Onsdag 17.10.18 Formannskapet
  Onsdag 24.10.18 Søgne barne- og ungdomsråd 
  Onsdag 24.10.18 Plan- og miljøutvalget 
  Tirsdag 23.10.18 Kontollutvalget
  Torsdag 25.10.18 Kommunestyret 
  Mandag 29.10.18 Eldrerådet
  Tirsdag 30.10.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
     

NOVEMBER

 
  Tirsdag 06.11.18 Administrasjonsutvalget
  Onsdag 07.11.18 

Temadag: Økonomiplan 2019-2022

Kl. 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2019-2022 for kommunestyret

Kl. 12.00 Tjenesteutvalget

Kl. 12.00 Formannskapet og gruppeledere

  Tirsdag 13.11.18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet (felles presentasjon av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 14.11.18 Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Tirsdag 20.11.18 Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18  Søgne barne- og ungdomsråd økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18 Tjenesteutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
  Onsdag 21.11.18 Plan- og miljøutvalget
  Torsdag 22.11.18 Kommunestyret
  Onsdag 28.11.18    Formannskapet (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
     

DESEMBER

 
  Onsdag 12.12.18 Plan- og miljøutvalget
  Tirsdag 11.12.18 Kontrollutvalget
  Torsdag 13.12.18 Kommunestyret (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)

 

  • Leder av tjenesteutvalget og leder av plan- og miljøutvalget vurderer rokkering av møter i utvalgene 21.11.18
  • Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
  • Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
  • Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
  • Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. NB: merk at møter 03.04.18 og 13.11.18 er lagt på tirsdager.
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
  • Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
  • Møter i kontollutvalget settes ordinært il tirsdager kl 09.00.
  • Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Publisert: 21.12.2015 12:08
Sist endret: 21.12.2015 12:11