Offentlig journal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er offentlig journal / postliste?

Den offentlige journalen viser en oversikt over post kommunen mottar og sender. Både publikum og mediene kan be om å få tilsendt dokumenter de har krav på å få innsyn i.

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Søk i offentlig journal

Hvorfor offentlig journal?

Åpenhet og innsyn øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet.

Når kan du forvente svar på en innsynsforespørsel?

Sentralarkivet betjener spørsmål fra publikum og innsyn i dokumenter. Svar på spørsmål om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold og Sivilombudsmannen har definert dette til 1-3 virkedager. I praksis betyr dette at den som ber om innsyn skal ha svar på om man får eller ikke får innsyn innen 3 virkedager.

Dersom det gis innsyn, vil det - avhengig av omfang og innhold - kunne gå ytterligere tid før de etterspurte dokumenter kan sendes ut eller stilles til disposisjon. Manglende svar fra saksbehandler etter 5 virkedager kan anses som avslag på innsynsforespørselen. 

Arkivet er behjelpelig i forhold til alle typer innsynsforespørsler. I helt ekstraordinære tilfeller kan lengre saksbehandlingstid aksepteres, dette gjelder for sentralarkivet og historiske arkiv.

Også ved stor pågang av innsynshenvendelser og saksmengde ved arkivet, kan vi ikke besvare innsynshenvendelser innen 5 virkedager. Det vil da bli sendt ut et midlertidig svar, hvor vi estimerer saksbehandlingstiden. Dette til din orientering.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal det fattes ett enkeltvedtak med opplysninger om klageadgang og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Lover og regler

Retten til innsyn og krav til publisering av postlistene er hjemlet i offentleglova. Justisdepartementet har også laget en egen rettleder til offentleglova. Publisering av offentlig journal reguleres av offentlegforskrifta.

Andre relevante lover og regler

Forvaltningsloven

Forvaltningslovforskriften

Arkivlova

Arkivforskrifta

Personopplysningsloven

Personopplysningsforskriften

Kontaktinformasjon

Send e-post til postmottak@sogne.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:53
Sist endret: 03.12.2015 11:04
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555