Kommunale avgifter og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er kommunale avgifter og gebyrer?

Søgne kommune sender faktura fire ganger i året med gebyr for vann, avløp/slamanlegg, feiing og eiendomsskatt til de som eier eiendommer i kommunen. Om en eiendom har flere hjemmelshavere, blir det kun sendt en faktura på hele beløpet til en av eierne.

Forklaring til gebyrlinjene på fakturaen

Beregnet akonto vann og avløp er forskuddsbetaling, her legges forrige års forbruk til grunn. Etter at vannmålerne blir lest av i desember, blir det tatt en avregning mellom forskudd og faktisk forbruk. Det er dette som kommer på fakturaen for 1. termin hvert år.

Abonnement vann og avløp blir fakturert til alle som har vann- og eller avløp. Prisen er den samme om det er bolig eller fritidsbolig.

Renovasjon

Gebyr for renovasjon blir fakturert direkte fra Avfall sør til abonnenentene.

Gebyr for feiing

Feier og tilsynsgebyr blir registrert av Kristiansand brann og redning IKS, som også utfører tjenesten. Spørsmål angående dette rettes til:

Tlf: 47814000 eller mail: kbr@kbr.no

Prisliste

Prisliste kommunale eiendomsgebyr

Kommunale eiendomsgebyrer 2018

Kommunale eiendomsgebyrer 2019

 

Ved eierskifte

Faktura

Når en eiendom er solgt, gjøres de kommunale gebyrene opp mellom selger og kjøper. Søgne kommune deler ikke opp kvartalfakturaen ved eierskifte. Grunnen til dette er at kommunen har legalpant i eiendommen - og har kun innkrevningsmuligheter mot den som står som eier i grunnboka. Dermed sendes fakturaen til den som er eier på faktureringsdatoen. Alle restanser følger eiendommen og ikke eier.

Når en eiendom får tinglyst ny eier blir dette automatisk oppdatert i vårt system.

Vannmåler

Vannmåleren din skal leses av i desember hvert år. Vannmålerstanden beregner neste års gebyr. Kommunen sender ut brev når det er tid for avlesning. I brevet finner du informasjon om hvordan avlesningen foretas.

Hva er eiendomsskatt?

Søgne kommune innførte eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i 2009.  

Takst

Da eiendomsskatten ble innført i 2009, ble alle eiendommene taksert. Hovedregelen er at denne taksten skal stå i 10 år. Ved endring av eiendommer og nye eiendommer blir det holdt ny takst. Taksten blir satt av ekstern takstmann og sakkyndig nemd. Sakkyndig nemd består av 2 profesjonelle takstmenn samt et bygningskyndig medlem, som alle er lokalkjente i kommunen.

Fradrag og utregning av skatt

Det blir av taksten trukket fra 15%, i tillegg blir det gitt et bunnfradrag per boenhet eiendommen er registrert med. Per dags dato er bunnfradraget 900 000,-. Eiendomsskatten blir da beregnet med 2 promille av beløpet som står igjen etter fradragene.

Eksempel for en bolig med 1 boenhet: 

Takst: 2 270 000
- Reduksjonsfaktor 15%: (340 500)
- Bunnfradrag: (900 000)
= Skattegrunnlag x sats 1029500 x 2 promille
Eiendomsskatt per år i kroner: 2059

Kommunestyret fatter vedtak om eiendomsskatt hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet, bunnfradrag og skattesats kan endres.

Klage

Eier av eiendommen kan klage på taksten som danner grunnlaget for eiendomsskatt, dersom det ikke er klagd tidligere. Klagen må sendes skriftlig innen 6 uker fra skattelisten er utlagt. Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor en mener den fastsatte taksten er feil.

Dersom skattekontoret/sakkyndig nemnd finner grunnlag for å redusere taksten, skjer sluttbehandling her. Andre klager overføres til klagebehandling i sakkyndig klagenemnd. Endring av takst ved klage kan også ende i klagers disfavør.

Klage kan sendes på mail til postmottak@sogne.kommune.no

Søk om endring av eiendomsskatt

Lov om eiendomsskatt

Lovdata

Fritak

Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten vil kunne søke fritak etter § 7a i  Eiendomsskatteloven.

Skattelister - offentlig ettersyn

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn per 1.mars hvert år. Kommunen sender også hvert år ut brev hvor din eiendomsskatt for året er beregnet.

 

Hvordan betale faktura?

eFaktura

Søgne kommune tilbyr sine innbyggere å betale regninger med eFaktura.

Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Den registreres med en eFaktura-referanse. eFaktura-referansen er det 5 sifrede kundenummeret som står oppe til høyre på fakturaen.

Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

Avtalegiro

Søgne kommune tilbyr også avtalegiro. Regningene blir da betalt automatisk på forfallsdato.

Du kan velge å kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av regninger. Opprett avtalegiro i nettbanken din, eller ta kontakt med banken hvor du er kunde. Bruk kidnummeret fra en tidligere mottatt faktura som referanse. Du finner kidnummeret nede til venstre på fakturaen.

 


Publisert: 21.12.2015 14:34
Sist endret: 21.12.2015 14:47
Søgne Rådhus

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555