Teknisk sektor

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Teknisk sektor

Teknisk sektor har ansvar areal- og samfunnsplanlegging, grønne verdier, kommunaltekningg og utbyggingspolitikk i Søgne kommune.

Sektoren er kommunens instrument for planlegging, drift og forvaltning av kommunens fysiske miljø. Her settes estetiske, tekniske og funksjonelle problemstillinger på den faglige og politiske dagsorden. Foruten en del investerings- og utbyggingsoppgaver har sektoren ansvaret for et stort antall plansaker, diverse forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt service overfor publikum.

Torkjell Tofte er Kommunalsjef teknisk sektor 

Sektoren er delt inn i følgende enheter

Arealenheten

Har ansvar å tilrettelegge for at arealforvaltningen i Søgne kommune skjer i  henhold til politiske vedtak og nasjonale føringer. Arealenheten har ansvar innenfor følgende områder:

 • Byggesak
 • Arealplanlegging
 • Oppmåling
 • Seksjonering
 • Geodata
 • Landbruk
 • Miljøvern
 • Verneområdeforvaltning

Enhet for eiendom

Eiendomsenheten skal sørge for en effektiv og profesjonell eiendomsforvaltning av kommunens mange eiendommer og omfatter forvaltning drift og vedlikehold kommunens bygningsmasse. 

Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenet har drifts- og planleggingsansvar for følgende områder:

 • Avløpshåndtering
 • Båthavn i Solta
 • Fiskerihavn
 • Grøntanlegg
 • Havn
 • Kommunale veier, gang- og sykkelstier
 • Park- og idrettsanlegg
 • Renovasjon
 • Slamtømming
 • Skjærgårdsparken
 • Turområder og badeplasser
 • Vannforsyning

Ingeniørvesenet har ansvar for vakt- og beredskapsordning hele året for våre anlegg innen vei, vann og avløp.

 


Publisert: 04.12.2015 16:00
Sist endret: 04.12.2015 16:04