Administrasjonsavdelingen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for interne støttefunksjoner i kommunen samt tjenester som retter seg mot publikum, herunder bibliotek og servicetorg.

Dag Morten Frantzen er organisasjonssjef for Admininstrasjonsavdelingen.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg.

Lønn

Lønningskontoret har ansvaret for all lønnskjøring i Søgne kommune og i Søgne menighet, herunder innberetning av skatt og arbeidsgiveravgift. Kontoret foretar rapportering av medlemsdata til KLP og Statens pensjonskasse, samt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Lønningskontoret har ansvar for lønnsbudsjettet i kommunen.

Fagansvarlig lønn: Stig Hauge

Personal

Personalkontoret bistår ledere og tillitsvalgte i saker som gjelder personalspørsmål. Kontoret jobber med ansettelsessaker, lov- og avtaleverk, lærlinger, pensjon, IA avtalen og HMS.

Personalkontoret har ansvar for opplæring til kommunens ledere innen lov- og avtaleverket. Kontoret har også ansvar for saksbehandling, utarbeiding av rutiner og planer innen personalfeltet. 

Fagleder personal: Randi Fidje.

Servicetorget og bibliotek

Servicetorget har ansvar for informasjon og veiledning i forhold til alle kommunens tjenester, både eksternt til innbyggerne og internt til de ansatte i kommunen. Servicetorget betjener publikumsmottak, sentralbord, intranett, kommunens hjemmeside og Facebook.

Servicetorget saksbehandler TT- kort, ledsagerbevis, parkeringskort for funksjonshemmede, samt administrerer utleie av plasser i Solta småbåthavn.

Biblioteket tilbyr utlån av bøker, lydbøker, filmer, spill og musikk. Biblioteket hjelper også til med kopier og utskrift

Fagleder servicetorg og bibliotek: Kristian Strøm-Fladstad

Sentralarkivet

Sentralarkivet har ansvar for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner, herunder håndtering av innkommet post, samt registrering og arkivering for kommunens saksbehandlingssystem.

Arkivet håndterer også elektronisk postmottak og kvalitetssikrer postlistene som etterspørres av innbyggere og media.

Fagleder arkiv: Liv Heier Tysil

IT tjenesten

IT tjenesten gir råd, brukerstøtte og opplæring til kommunens ansatte innen IT området. Drift og videreutvikling av infrastruktur, IT-systemer og telefoniløsninger.

Systemutvikling, tilrettelegging og rapportering for å optimalisere nytteverdien av IT-investeringer.

Fagleder IKT: Kenneth Fedog


Publisert: 04.12.2015 16:01
Sist endret: 04.12.2015 16:04