Opplæringsring Sør

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er opplæringsring sør?

Opplæringsring Sør ble etablert i august 1996. Opplæringsring Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan for medlemsbedriftene Søgne, Songdalen, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal kommune og private bedrifter/barnehager. Opplæringsring Sør ivaretar inntak og oppfølging av lærlinger, og opplæringsansvaret skjer i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen.

OLKWEB

Elektronisk system for vurdering og dokumentasjon tas i bruk for lærlinger med lærestart i 2016.

Videokurs i OLKWEB

Kurs 1 Pålogging OLKWEB

Kurs 2 Oversikt over menyvalg som lærling

Kurs 3 Oversikt over menyvalg som veileder

Kurs 4 Hvordan lærling dokumenterer kompetansemål

Kurs 5 Hvordan lærling dokumenterer halvårsoppgave

Kurs 6 Hvordan veileder godkjenner kompetansemål

Kurs 7 Hvordan veileder lager vurdering av kompetansemål

Kurs 8 Hvordan veileder lager vurdering av halvårsoppgave

Kurs 9 Hvordan veileder lager vurdering av halvårssamtaler

Kurs 10 Hvordan lærlig egenvurderer kompetansemål

Fag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, aktivitørfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, kjemiprosessfaget, veg- og anleggsfaget og byggdrifterfaget.

Utover dette ivaretar Opplæringsring Sør lærlinger innenfor alle fag som medlemsbedriftene ønsker å tilby læreplass i, under forutsetning av at utdanningsavdelingen har gitt godkjenning. Opplæringsring-Sør administrerer ca. 110 lærekontrakter. Hovedtyngden av lærekontrakter er innenfor helse - og oppvekstfagene.

Instruktør

Hver lærebedrift/medlemsbedrift har en instruktør på hvert arbeidssted som følger lærlingen i det daglige praktiske arbeidet, samt gir veiledning og vurdering av kompetansemålene i læreplanen.

Faglig leder

Hver lærebedrift/medlemsbedrift har en faglig leder pr. fagområde som har et overordnet ansvar for å organisere og tilrettelegge opplæringen.

Hva er lærlingordningen?

Lærlingeordningen bygger på 2+2-modellen i de fleste fag, dvs. 2 år teori i skole (VG1 og VG2) og 2 år opplæring i bedrift. Etter 2 år i skole søkes læreplass.

Opplæring i bedrift består av 50% opplæring og 50% verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen – dvs. 50% av fagarbeiderlønn gjennom hele læretiden, eller fagarbeiderlønn fordelt med en stigning hvert halvår: 30%, 40%, 50% og 80% - jfr.HTA kap.6.

Hvordan søke læreplass?

Du må alltid søke om formidling til læreplass via www.vigo.no innen søknadsfristen 1. mars (1. februar for lærekandidater). Du få kode og hjelp til dette ved den Videregående skolen du går på.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om hvordan du søker på vilbli.no eller kontakte Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune

Opplæringsbøker 2012 - 2016

Opplæringsbøker

 


Publisert: 29.02.2016 14:45
Sist endret: 29.02.2016 14:50