Tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskudd

Søgne kommune etablerte i 2017 en tilskuddsordning med ramme på NOK 150 000,- i året, ordningen videreføres. Midlene vil bli tildelt i to runder med søknadsfrist 31.januar og 31. august.

Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid innenfor områdene integrering, psykisk helse og eldre i Søgne Kommune.

Formål som kan tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke innenfor denne ordningen. Det kreves en enkel rapportering om bruken av midlene. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet.

Hvordan søke?

Søknadsskjema 

Åpne søknader vurderes også om de nødvendige opplysningene foreligger.

Søknadsfrist for første tildeling i 2019 er 31. januar.

Hva må søknaden inneholde?
  • Kontaktinformasjon om søker
  • Beskrivelse av arbeidet organisasjonen gjør/ en spesiell aktivitet/ prosjekt som det søkes støtte til
  • Hvem er målgruppen?
  • Målsetting
  • Budsjett og finansiering
Retningslinjer

Retningslinjer


Publisert: 28.03.2017 14:59
Sist endret: 28.03.2017 15:06