Søgne kommune kulturpris

Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturpris

Søgne Kommunes kulturpris deles ut annet hvert år i en utstrekning det stilles midler til rådighet i kommunebudsjettet, og dersom tjenesteutvalget finner frem til en verdig kandidat. Prisen er på kr. 10.000,-

Bakgrunn

Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot det utvidede kulturbegrepet.

For å bli vurdert som mottaker av prisen må vedkommende være bosatt i Søgne kommune eller ha en sterk tilknytning til kommunen.

Tildelingen av kulturprisen skjer etter forslag fra privatpersoner, organisasjoner eller institusjoner.

Tjenesteutvalget kan også selv finne frem til aktuelle kandidater. Tjenesteutvalget gjør vedtak om hvem som skal motta kulturprisen. Tjenesteutvalget kan unnlate å tildele kulturprisen dersom det innen fristens utløp ikke skulle foreligge egnede kandidater.

Utdelingen av kulturprisen skjer ved et kulturarrangement som er åpent for alle.

Hvordan fremme en kandidat?

Du må skrive en søknad og sende til postmottak@sogne.kommune.no eller i posten til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Søknadsfrist 10.11.2018. Husk å merke søknaden med Søgne kommunes kulturpris.

Vedtekter

Vedtekter for Søgne kommunes kulturpris

 


Publisert: 07.11.2017 07:40
Sist endret: 07.11.2017 07:50