Leif Hübert legat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det deles ut midler til støttetiltak for unge og hjelp til humanitære og sosial innsats i Søgne kommune

Hva kan du søke midler til?

Du kan søke midler for å få økonomisk støtte til:

  • tiltak som fremmer/støtter opp under gode oppvekstvilkår for ungdom i Søgne kommune
  • støtte til humanitær og sosial innsats med stor grad av egenaktivitet/frivillighet.
  • støtte til ungdom fra Søgne kommune som tar utdanning utover videregårede skole.

Prioriteringer

Hva har legatet tidligere hatt som prioritering?

  • Ungdomsgrupper og lag eller foreninger som ønsker å videreutvikle det eksisterende kultur- og fritidstilbudet i kommunen.
  • Etablering av alternative mestrings - og spenningsaktiviteter.
  • Likeverd og like muligheter for jenter og gutter.
  • Likeverdige muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ved tildeling av midler til utdanningsstøtte, prioriteres studenter som tar spesialiserte utdannelser eller er tatt opp som studenter ved uvanlige studiesteder.

Hvordan søke?

Søknadsskjema Leif Hübert legat

Det deles ut midler fra legatet hvert annet år, i partallsår. Neste søknadsfrist er våren 2018.

Vedtekter

Les vedtektene om Leif Hübert legat

Vedtekter


Publisert: 16.03.2016 09:37
Sist endret: 16.03.2016 09:42