Kommunale kulturmidler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er Søgne kommunes målsetting å være en allsidig og levende kulturkommune. Gjennom kulturmidlene ønsker vi å stimulere og bidra til varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre, og med ulike interesser og forutsetninger.

Formålet er å fremme et aktivt, allsidig og kvalitetsmessig kulturliv.

Lag og foreningsoversikt

Alle som søker kulturmidler, treningstider og arrangementstider må registreres i lag og foreningsregisteret.

Lag og foreningsregister

Målgrupper

Kulturmidler er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for lokalsamfunnet. Organisasjoner som mottar tilskudd må være demokratisk oppbygd med valgt styre, og mulighet for alle å bli medlem.

Som hovedregel gis ikke støtte til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter utenom kommunen.

Hva prioriteres ?
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Aktiviteter/tilbud/arrangement som er utadrettet og til glede for andre i Søgne
  • Aktiviteter/tilbud/arrangement som ikke er kommersielle, forkynnende eller som tjener en bestemt politisk hensikt  

Tilskuddsordninger

Driftstilskudd

Tilskudd til ordinære driftsutgifter som f.eks strøm, porto, kontormateriell, leie og utgifter til instruktør.

Prosjekts- og arrangementstilskudd

Prosjekttilskudd: Dette kan f.eks være festivaler, turneringer, medieutgivelser, utviklingsprosjekter, lederopplæring, flerkulturelt mangfold og kultur-minnevern tiltak.

Arrangementstilskudd: Omfatter alle typer kultur- arrangement som bekjentgjøres og er åpne for alle

For prosjekts- og arrangementstilskudd gjelder at gitt tilskudd som regel utbetales etter at tiltaket er gjennomført og regnskap innlevert.

Utstyrstilskudd

Tilskudd til innkjøp og/eller oppgradering av nødvendig utstyr.

 

Hvordan søke tilskudd?

Søknad tilskudd

Retningslinjer

Søknadsfrist er 1. mars.

Andre tilskuddordninger

Sommertilskudd

Funksjonshemmede kan søke om sommertilskudd til en innenlands eller utenlands sommertur som har et fast opplegg i regi av en organisasjon. Det gis vanligvis ikke tilskudd til sommerturer som er lagt opp i privat regi. Søknadsfrist er 15. juni.

Rettningslinjer for sommertilskudd for funksjonshemmede

Jubileumsgaver til lag og foreninger

Søgne kommune kan gi jubileumsgaver til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål.

 Retningslinjer

Andre kommunale kulturmidler 

Kulturstipend

Tilskudd Styrkedråpen

Leif Hübert legat

Tilskudd innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

Søgne kommune kulturpris

Kontaktinformasjon

Ring Kultursenteret i Søgne på telefon 38054300. Åpningstider mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Finn ansatt

 


Publisert: 03.12.2015 09:58
Sist endret: 03.12.2015 10:02
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555