Den kulturelle skolesekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er kulturtiltak for elever i grunnskolen. Den finansieres av staten ved bruk av spillmidler. Målet med den kulturelle skolesekken i Søgne er at den skal gi alle grunnskoleelever flere kulturopplevelser og større egenaktivitet. Opplevelsene og egenaktivitetene skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i kommunens lokalhistorie og kulturliv.

Krav til aktivitetene i skolesekken

Til kulturaktivitetene som gjennomføres i den kulturelle skolesekken, er det stilt krav om at de skal formidles av profesjonelle kunstnere eller institusjoner. Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål, slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene. Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representert i DKS.

Skoleåret 2015 - 2016

For skoleåret 2015-2016 vil det bli gjennomført 14 kulturaktiviteter som omfatter 813 elever. Det største tiltaket dette skoleåret vil være at 150 elever får omvisning og innføring i kulturhistorien til Ny-Hellesund. I tillegg til den kulturelle skolesekken i Søgne, så mottar alle skolene i Søgne også tilbud via skolesekken som er organisert av Vest-Agder fylkeskommune.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 17.02.2016 12:49
Sist endret: 17.02.2016 12:55
Søgne gamle prestegård

Besøksadresse:

Søgnetunet 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: Søgne gamle prestegård

Telefon: 38054300