Kontakt oss

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du nyttige telefonnumre og adresser i kommunen

Finn ansatt

Send e-post

Send sikker "e-post" med edialog

Kommunens servicetorg og vakttelefoner

Enhet Telefon Åpningstid
Servicetorget 380 55 555 Hverdager kl. 08.00 - 15.30
Barnevernvakt 380 75 400 Døgnåpent
Legevakt 116 117 Døgnåpent
Vakttelefon hjemmetjenesten sone øst 951 62 552

Ukedager kl. 13.00 - 22.30
Helg og helligdager kl. 07.30 - 22.30

Vakttelefon hjemmetjenesten sone vest 951 62 559 Ukedager kl. 13.00 - 22.30
Helg og helligdager kl. 07.30 - 22.30
Vakttelefon Ingeniørvesenet veg, vann og avløp 970 32 668 Alle dager kl. 15.30 - 08.00
Vakttelefon eiendomsavdelingen 958 40 010 Alle dager kl. 15.30 - 08.00

Adresser

Besøksadresse
Rådhusveien 1 4640 Søgne
Åpningstider hverdager kl. 08.00 - 15.30

Postadresse
Søgne kommune
Postbokst 1051
4682 Søgne

Organisasjonsnummer NO 964 967 091 MVA

Nyttig informasjon

Alle henvendelser til kommunen er i utgangspunktet offentlig.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til Søgne kommune er i utgangspunktet å anse som offentlige dokumenter som kan bli publisert/gjort tilgjengelig ved innsynsforespørsler dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Sensitive opplysninger bør ikke sendes via e-post!
Benytt da gjerne vår eDialog løsning i fremtiden for sikker håndtering av dine opplysninger.

Gi oss en tilbakemelding hvis din henvendelse inneholder en av de sensitive opplysninger listet opp her, slik at vi kan vurdere henvendelsen ihht. lovverket.
Vis da til opprinnelig innsendt e-post.

a. Inneholder fødselsnummer (11-sifret).
b. Inneholder lønnsopplysninger knyttet til enkeltpersoner.
c. Inneholder informasjon vedrørende barnehageplass og SFO-plass.
d. Inneholder bilder av barn.
e. Inneholder sjikanerende påstander eller røper private opplysninger (f.eks sykdom) om avsender eller andre privatpersoner.

Kommunen har ingen plikt til å publisere dokumenter på internett og har en bevisst holdning til hva som publiseres og hvilke konsekvenser dette kan få for den enkelte. Kommunen ønsker at innsender også er sitt ansvar bevist for å hjelpe til med å unngå publisering av sensitive opplysninger.

Sikker innsending av dokumenter til kommunen (eDialog)

Å sende dokumenter via epost kan være en usikker kanal fordi den kan hackes og e-poster kan stoppes i spamfilter. Løsningen erstatter i stor grad normal e-post sending. Benytt alltid våre digitale skjemaer for innsending ulike søknader.  

Med løsningen eDialog får man mulighet til å sende dokumenter på en sikker måte, noe som vanlig e-post løsning ikke ivaretar.

Kommunen kan blant annet ta imot dokumenter som er unntatt offentlighet via eDialog, og får dokumentene direkte importert i kommunens saksarkiv.

Informasjon om svartid

Svartid skal forstås som tiden som går fra kommunen mottar din henvendelse, til saksbehandler har sendt svar. Lovverket definerer svartiden hos den enkelte enhet. 
Hvis du som mottaker har digital innboks, er svaret tilgjengelig så snart saksbehandler har sendt svaret fra vårt sakssystem.
Velg digital postkasse.

Behandlingstiden ved enkeltvedtak er opptil 4 uker, enkelte enheter sender ut midlertidig svar etter ca. 5 virkedager.

Behandlingstid og innsynsforespørsel

Svar på spørsmål om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold og Sivilombudsmannen har definert dette til 1-3 virkedager.
I praksis betyr dette at den som ber om innsyn skal normalt ha svar på om man får eller ikke får innsyn innen 3 virkedager.

Dersom det gis innsyn, vil det - avhengig av omfang og innhold - kunne gå ytterligere tid før de etterspurte dokumenter kan sendes ut eller stilles til disposisjon.
Manglende svar fra saksbehandler etter 5 virkedager kan anses som avslag på innsynsforespørselen.

Ved stor pågang av innsynshenvendelser og saksmengde ved arkivet, kan vi ikke besvare innsynshenvendelser innen 5 virkedager. Det vil da bli sendt ut et midlertidig svar, hvor vi estimerer saksbehandlingstiden. Dette til din orientering.


Les mer her om offentlig journal / postliste

Benytt alltid digitale søknadsskjemaer

Benytt alltid våre digitale skjemaer for innsending ulike søknader.  Dette forenkler saksbehandlingen, gir raskere svar og sikrer at man får inn alle nødvendige opplysninger ved første henvendelse. Disse skjemaene er alltid oppdatert med siste versjon.

Dokumenter som er unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet, vises i postjournalen med egen lovhjemmel.

Dersom det begjæres  innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, vil kommunen vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Det må påregnes en lengre behandlingstid på slike henvendelser, slik at man får tilstrekkelig tid til korrekt vurdering av innholdet. Blir begjæringen om innsyn avslått, kan vedtaket påklages til fylkesmannen via kommunen.

Redaktører nettsider

Ansvarlig redaktør: Kim Høyer Holum
IT ansvarlig: Kenneth Fedog
Webmaster: Odd-Arne Rasmussen


Publisert: 19.02.2016 11:16
Sist endret: 19.02.2016 11:30
Søgne Rådhus

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555