Vold i nære relasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er vold?

Vold er alle handlinger rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil.

Vold kan ikke aksepteres, verken i det offentlige eller private rom. Den volden som foregår ute i det offentlige rom er det mulig å observere, langt verre er det med den volden som blir utøvd innenfor familiens og hjemmets rammer.

Handlingsplan for vold i nære relasjoner

Søgne kommune har utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Handlingsplanen beskriver dagens samarbeidsmodeller med forslag til forbedringer, med enkle men virksomme grep. Det er fokus på:

  • å øke samhandlingen mellom de ulike aktører
  • å muliggjøre et mest mulig normalt liv for voldsutsatte barn, ungdom og voksne
  • at brukeren opplever å være godt ivaretatt
  • å finne gode løsninger tidlig
  • å sørge for at problemstillingen ikke blir mer alvorlig – unngå senskader

Handlingsplan for vold i nære relasjoner 2011 - 2016

Et samfunnsproblem

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem på mange områder, både ut fra et kriminalitets,- helse,- likestillings- og oppvekstperspektiv. Volden er ofte skjult, forbundet med skyld og skam, den rammer hardt og har alvorlige følger for de som opplever den.

Det finnes ulike former for vold. Samfunnet skal straffe bruk av vold i forhold til alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Former som kan karakteriseres som mindre alvorlige, kan ofte utvikle seg til mer alvorlige mishandling.

Hvem utfører vold mot hvem?

Vold i nære relasjoner finnes i alle samfunnslag, uansett økonomisk eller religiøs tilhøring. Statistisk er det oftest menn som utøver fysisk vold, men også kvinner utover vold, og i den grad det skjer, er det som oftest mot små barn. Det bør heler ikke glemmes at psykisk vold blir utført av både menn og kvinner. Eksempel på vold i nære relasjoner

  • Menn som utøver vold mot partner, barn eller andre slektninger
  • Kvinner som utover vold mot (små) barn og eldre slektninger.
  • Voksne barn som utøver vold mot eldre slektninger.
  • Vold skje også blant eldre i parforhold.

Opplever du vold eller er bekymret for noen?

Dersom du får kjennskap til vold mot barn eller voksne kan du kontakte

Vil du vite mer?

Nyttige linker

Støttesenter mot seksuelle overgrep

Ung.no

Redd Barna

Utsattmann

Tips Kripos

 


Publisert: 08.03.2016 12:18
Sist endret: 08.03.2016 13:01