Støttekontakt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er støttekontakt?

En støttekontakt er en brobygger til sosial aktivitet og deltakelse. Målet er å gi en meningsfull fritid sammen med andre. Målet kan være å øke sosial kompetanse, trygghet i samvær med andre og økt livsmestring.

Hvem kan få støttekontakt?

For å få støttekontakt må du ha begrensninger i dine sosial evner og muligheter, og du må ha et ønske om å komme videre. Støttekontakt er ikke en varig tjeneste, men skal være et redskap for å nå et mål om større selvstendighet.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Dersom du søker støttekontakt i barnevernstjenesten må du ta direkte kontakt med dem?

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Er du støttekontakt?

Timeliste

Timeliste støttekontakt

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 04.02.2016 12:42
Sist endret: 04.02.2016 13:04
Forvaltningstjenesten

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555