Startlån

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din.

Hvem kan få startlån?

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsett funksjonsevne 
 • flyktninger 
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer som ikke er norske statsborgere kan søke

Hva kan startlånet brukes til?

 • kjøpe ny eller brukt bolig – det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpasning ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering

Hva må til for å få lån?

 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. 
 • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.

Hvor mye lån kan du få?

 • Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og andre økonomiske utgifter. 
 • Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om lån skal innvilges og eventuelt størrelsen på lånet.

Hvordan søker du?

Elektronisk søknad om startlån og tilskudd

Søknad om startlån og tilskudd (pdf)

 

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Trenger du mer informasjon?

Du kan finne mer informasjon på Husbanken eller henvendelse i servicetorget i Søgne kommune.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:26
Sist endret: 08.12.2015 11:29
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555