Rehabilitering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Målet med rehabilitering er å gjenvinne tidligere funksjonsnivå. Rehabilitering er en tverrfaglig tjeneste og kan foregå på institusjon eller i hjemmet.

Om rehabilitering

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Kriterier og vilkår for rehabilitering
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven.
  • Søker må selv ønske hjelpen og være i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering

Rehabilitering på institusjon

Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre rehabilitering hjemme kan du bli invilget rehabilitering på institusjon.

Rehablitering hjemme

Dersom det er ønskelig og mulig vil rehabiliteringen gjennomføres i ditt eget hjem

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering kan settes igang når mange små aktivieter i hverdagen ikke lenger er en selvfølge.

Hvordan søke rehabilitering?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester (.pdf)

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Pasient- og      brukerrettighetsloven
Forskrift om      habilitering og rehabilitering
Helse- og      omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 15.01.2016 15:13
Sist endret: 15.01.2016 15:16