Psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er psykisk helse?

Psykisk helse er en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra for samfunnet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • fysisk aktivitet
 • samtaler og grupper
 • bo-veiledning
 • sosial trening
 • råd og veiledning
 • koordinerende funksjon

Hvilke tilbud har vi?

Psykisk helseteam

Psykisk helsesetam tilbyr

 • samtaler og grupper
 • fysisk aktivitet og grupper
 • koordinerende funksjon
 • KID- kurs
Veiledningsteam

Veiledningsteamet tilbyr et døgnbemannet botilbud samt individuell oppfølging til brukere med ulikt funksjonsniva. Her jobber vi med:

 • bo-veiledning
 • hjelp til selvhjelp
 • støttesamtaler
 • koordinerende funksjon
 • fokus på å fremme økt mestring
 • støttekontaktgruppe
Dagsenter for psykisk helse

Dagsenter har hovedfokus på fysisk aktivitet, sosialiseringsprosesser, tiltak, aktiviteter og målrettet miljøarbeid.

Dagtilbud

Et kommunalt samarbeidstiltak mellom avdeling for psykisk helsearbeid / rusoppfølningsteamet og NAV.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Vil du vite mer om psykisk helse?

Nyttige lenker

Helsenorge

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 09:28
Sist endret: 03.12.2015 10:02
Psykisk helsetjenester

Besøksadresse:

Lundeveien 34
4640 Søgne

Telefon: 38055555