Omsorgslønn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan søke?

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov kan du søke om omsorgslønn fra kommunen.

Hva er særlig tyngende omsorgsarbeid?

Omsorgsarbeidet må ha et betydelig omfang for at det skal regnes som særlig tyngende.

Det legges vekt på:

 • hvor mange timer arbeidet utgjør
 • om arbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • om arbeidet innebærer nattarbeid
 • om omsorgsarbeidet forventes å vare over tid
 • om det fører til sosial isolasjon og mangel på fritid og ferie
 • om den som utfører omsorgsarbeid har omsorg for flere
 • om søker har omsorgsplikt

 

Hva kreves for å bli innvilget omsorgslønn?

 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det må foreligge legeuttalelse
Spesielt om omsorgslønn 

Ingen har krav på omsorgslønn. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Kommunen bestemmer også hvor mange timer det skal gis lønn for. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi full for hver time som de arbeider. Det er kun tiden som vedkommende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som det gis lønn for. Ved utmåling vil en også ta hensyn til om det er gitt forhøyet hjelpestønad fra Folketrygden eller avlastning fra kommunen. 

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 15:05
Sist endret: 28.01.2016 15:08