Nullvisjonen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er Nullvisjonen?

Nullvisjonen er et samarbeid mellom kommunene Søgne, Songdalen, og Vennesla i tillegg til Vest-Agder Fylkeskommune. I Vest Agder er Nullvisjonen også representert i Lister- og Lindesnes regionen slik at vi samlet sett dekker store deler av fylket vårt. Vi har en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken 

Hva gjør Nullvisjonen?

Nullvisjonens ansatte driver forebyggende og oppsøkende arbeid i lokalsamfunnet gjennom kampanjer, opplæring og demonstrasjoner i et utstrakt samarbeid med ulike partnere.  Som et skritt i retning av Nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020.

Trafikksikkerhetsarbeid

Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og dette har gitt resultater. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til 125 i 2015. I tillegg til at bilene er blitt mye sikrere, er dette også et resultat av det arbeidet som har vært initiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Politiet, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, samt Trygg Trafikk og andre organisasjoner.

Vil du vite mer?

Besøk oss på Nullvisjonen eller Facebook

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 11.01.2016 12:29
Sist endret: 11.01.2016 12:46
Nullvisjonen

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: Tom Erik Dønnestad

Tittel: Rådgiver

Telefon: 90667689