Økonomisk råd og veiledning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Budsjett

For å få god oversikt over din egen økonomi, bør du sette opp et budsjett. Et budsjett viser deg hva du bruker pengene dine på i forhold til dine inntekter. Et budsjett kan gjøres veldig detaljert, eller du kan gjøre det enkelt og bare føre inn de store, faste utgiftene som husleie eller boutgifter, strøm, barnehage og lignende.

Månedsbudsjett

Vi anbefaler deg også å ta gjennomgang av ditt budsjett i en gang i året og eventuelt sette opp nytt budsjett. Inntekter og utgifter kan ha forandret seg fra fjoråret. Går du i minus hver måned må du redusere utgiftene dine eller øke inntekten. Tenk gjennom om du bruker penger på ting som du ikke trenger. Kan du få lavere rente på lånene dine, bør du vurdere å flytte dem. Kan du refinansiere dyre forbrukslån i bank, kan dette være en mulighet til å få redusert utgiftene.

Gjeld

Hvis du har regninger som du ikke klarer å betale og noen eller flere har gått til inkasso, da har du kanskje et problem. Her finner du noen gode råd om hvordan du kan løse problemene

Få oversikt

Få oversikt over hvor du skylder penger og sett opp en gjeldsoversikt. Du må åpne posten og ta vare på brevene du får fra dem du skylder penger.

Kontakt kreditorene

Ta kontakt med kreditorene dine, fortell dem at du ikke kan betale regningene nå. Hvis du vet at du kan betale om en stund, be om å få en betalingsutsettelse. Vær forsiktig med å inngå mange nedbetalingsavtaler. Det kan fort bli vanskelig å holde dem hvis inntekten din er lav.

Mange kreditorer ønsker at du skriver under på et gjeldsbevis eller et gjeldsbrev før de gir deg betalingsutsettelse. Hvis du er enig at du skylder pengene, kan du gjøre dette. Hvis du er uenig i kravet må du ikke skrive under. Et slikt gjeldsbevis eller -brev gir kreditorene tvangsgrunnlag, og de kan da kreve inn kravet via Namsmannen gjennom trekk i lønn eller trygdeytelser.

Trekk i lønn eller trygd

Betaler du ikke regningene ved forfall, vil kreditorene i første omgang sende deg purring. Senere vil de sende regning tilinkasso. Hvis du fremdeles ikke betaler kan saken sendes til namsmannen og du kan bli trukket i lønn eller trygd for at kravet skal bli betalt. Kreditorene har rett til å få betaling for det du har kjøpt, men du har også rett til å kunne beholde nok av lønnen eller trygden din til å kunne betale husleie og livsopphold.

Privatøkonomi

Her finner du noen råd om hva du bør gjøre for å ha orden i din private økonomi.

  • Sett opp et budsjett og følg det
  • Ha to eller flere kontoer i banken din. Den ene til daglig bruk og den andre til regninger
  • Betal alltid de viktigste regningene først, som husleie og strøm. Hvis du ikke betaler for boligen din kan du miste den, og hvis du ikke betaler for strømmen, kan den bli stengt.
  • Ta kontakt med kreditor om du har problemer med å betale en regning
  • Spar penger så du har til uforutsette utgifter

Kontaktinformasjon

Ring NAV Søgne 55 55 33 33. Åpningstider mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30

Publikumskontakt kl. 12.00 - 14.00. Timeavtaler utenom åpningstiden


Publisert: 12.07.2017 11:03
Sist endret: 12.07.2017 11:40
NAV Søgne

Besøksadresse:

Rådhusveien 43
4640 Søgne

Telefon: 55553333