Gjeldsrådgivning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådgivning

Synes du det er vanskelig å få pengene til å strekke til? Hender det at regningene går til inkasso? NAV Søgne kan gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Hvem kan få?

Du kan be om økonomisk rådgivning

  • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
  • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
  • når du søker om økonomisk sosialhjelp.

Hvilken hjelp kan du få?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

  • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
  • gjøre avtaler med dem du skylder penger
  • skrive søknad om utsettelse av betaling
  • få opplysninger om rettigheter og plikter
  • inngå gjeldsordningsavtale
  • forhandle med kreditorene
  • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Hva koster det?

Rådgivningen er gratis

Hvordan søker du hjelp?

Søknadsskjema gjeldsrådgivning

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om gjeldsrådgivning og økonomi

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Tips og råd når økonomien svikter

Hjelp til økonomisk selvhjelp

Hvor lang tid tar det?

Det er stor pågang og ikke alle kan få avtale med saksbehandler med en gang. Har du et akutt problem får du likevel en avtale raskt.
Vi har taushetsplikt og du kan godt være anonym hvis du vil ringe og få mer informasjon. Du må være folkeregistrert i Søgne kommune.

Driver du egen næring og er gjelden din knyttet til denne næringsvirksomheten som ikke er avsluttet, må du avslutte denne før vi kan hjelpe deg. Er du under konkursbehandling må du vente til denne er avsluttet før du tar kontakt med oss for gjeldsrådgivning.

Kontaktinformasjon

Ring NAV Søgne 55 55 33 33. Åpningstider mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30

NAV`s hjelpetelefon for personer med økonomiske problemer 55 55 33 39

Publikumskontakt kl. 12.00 - 14.00. Timeavtaler utenom åpningstiden


Publisert: 08.06.2017 13:43
Sist endret: 08.06.2017 13:56
NAV Søgne

Besøksadresse:

Rådhusveien 43
4640 Søgne

Telefon: 55553333