NAV Søgne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er NAV?

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning. NAV arbeider blant annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad. NAV har oversikt over ledige jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.

Hovedmål til NAV?

  • få flere personer i arbeid og aktivitet
  • skape et velfungerende arbeidsmarked
  • gi korrekte tjenester og stønader
  • gi god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
  • være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Åpningstider

NAV Søgne har besøksadresse Rådhusveien 43 og er åpent for publikum på hverdager kl. 12.00 - 14.00 

Timeavtaler, møtevirksomhet og hjemmebesøk foregår i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30  

Telefon 55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30


Publisert: 08.12.2015 14:09
Sist endret: 08.12.2015 14:09
NAV Søgne

Besøksadresse:

Rådhusveien 43
4640 Søgne

Telefon: 55553333