Radon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Dette betyr at radon først og fremst er farlig for personer som røyker eller for personer som blir utsatt for passiv røyking. Røykeslutt er langt mer effektivt enn å redusere nivået av radon hvis målet er å redusere risikoen for lungekreft. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Hva er radon?

Radon er en gass som kan verken sees, luktes eller smakes og er det største strålingsproblemet vi har i Norge. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet. Moderne, tette hus er mer utsatt for radonopphopning enn eldre hus med større luftgjennomstrømning.

Måling av radon

Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april). Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³.

Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefaler Statens strålevern at du gjør noe for å få ned nivået.

I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Statens strålevern har laget en prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager.

Hvordan måle radon og grenseverdier?

Måling av radon

Grenseverdier for radon

Tiltak mot høye radonverdier i bolig

Det finnes flere muligheter med både enkle og mer omfattende tiltak for å redusere radonforekomst i en bolig. Les mer om tiltak mot radon på Statens strålevern sine sider. Det er viktig å benytte profesjonell hjelp for å finne effektive tiltak for din bolig.

Radon i utleieboliger

Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.  

Les mer om krav til radon i utleieboliger

krav til radon i utleieboliger

Lover og regler

Strålevernforskriften

Byggteknisk forskrift

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager


Publisert: 30.12.2015 11:07
Sist endret: 30.12.2015 11:47