Miljørettet helsevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på helsen. 

Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.  Etter folkehelseloven har kommunene ansvar for å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og ut fra dette iverksette hensiktsmessige tiltak.

Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern?

Det er kommuneoverlegen i Søgne kommune som skal fremme folkehelsa og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som har negativ innvirkning på helsen. Arbeidsoppgaver er blant annet

  • tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper
  • rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsa
  • uttalelser i plan- og byggesaker
  • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.)

Melde og godkjenningsplikt

Flere typer virksomheter skal godkjennes eller meldes til kommunen

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter 

Saksbehandling og klager

Saksbehandling i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven. Klager på vedtak sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om miljørettet helsevern

Helsedirektoratets nettsider

Radon

Støy

Lover og regler

forskrift om miljørettet helsevern

forvaltningsloven

folkehelseloven


Publisert: 08.12.2015 11:06
Sist endret: 08.12.2015 11:30
Helsehuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 5
4640 Søgne

Telefon: 97990371